Šta mi nudimo?

Zaštičeni smeštaj

Frauenhaus ima mesto za ukupno pet žene sa djecom.

Svaka žena ima za sebe i svoju djecu sobu sa kuhinjom, spavačom i kupatilom, tako da mogu sami za sebe da brinu.

Frauenhaus je dostupan nonstop po broju  FrauenNOTRUF Innergebirg +43(0)664/5006868  (1h)

 


Psihosocialna i pravna saveta i pratnja, socialnoradnička podrška:

Probleme koje ženske osobe nama povere su često prvi put nasiljska iskustva, razjasnenu situaciju života i željnost rešiti sve konflikte legalno. Savjet za zakon nasilja, pomoc rastanka, informacije kao sigurnost nakon braka, traženje posla i smještaja, održavanje od čoveka i prepis ličnih stvari. Pomoc za perspektivu budučnosti. Po potrebi prati vas neko na sudove, kod policije i tako dalje..


Pedagoške savete:

Socialni i pedagoški radovi sa djecom u domu žena omogučava djeci koja su pogođena ili ugrođžena nasiljem, da obrade ta iskustva i situacije u zaštičenom prostorom.


Ambulantne savete i pratnja:

Žene iz Pinzgaua ili Pongaua, koje su pogođena ili ugrožena nasliljem, ali iz nekih razloga ne mogu ili ne žele zivetu u domu žena, mogu izkoristiti ambulantne savete i pratnju. Ambulantna ponuda sadrži krizne intervencije, psihosocialne i pravne savete, koje se mogu lično u zaštičenom prostoru  u domu žena ili zbog nekih razloga i kod kuče ili u blizini kuče žene koja traži savet održati ili telefonom.


Podrška uz proces:


Šta je to?

To je na jednu stranu pratnja žrtvih i pripadnika kroz krivićni postupak, a na drugu stranu rasprava sa njihovim strahovima, osjećaja očaja, ljutnje ili tuge. Takođe sadrži  pravne savete i pomoć advokata.


Ko ima pravo na tu podršku?

Žrtve fizičkog i / ili psihičkog, seksualnog nasilja dobijaju besplatnu psiho-socijalnu i pravnu pomoć.

Možete dobiti besplatnu pomoć posle prijave i tokom kaznjenog postupka, ako

  •     ste maltretirani od vašeg (ex-) muža / partnera / prijatelja ili bilo koje druge osobe

  •     su vam pretili

  •     ste doživjeli seksualno nasilje od njega

  •     ste  pračeni od njega uporno (Stalking)

  •     ste pripadnici žrtve nasilja, koja je umrla kao rezultat činjenice


Prije nego što se odlučite da napravite prijavu, dobro je iskoristiti podršku. Prijava se ne može povuči..

Ako imate pravo na ovu pomoć, onda je opotreba toga BESPLATNA.

Za više informacija, pogledajte www.prozessbegleitung.co.at, ili jednostavno nam se obratite!