Pristup i ciljevi

Pristup

Savjet, vodstvo i podrška žena koje su ugrožene ili pogođena nasiljem i njihovoj djeci se pruža kvalificirani socijalni radnik, psiho-socijalne savjetnike, pravnike i pedagog. Redovita obuka i nadzor osoblja pridonose kvalitete.

Savetovanje  i pratnja su dostupni besplatno i poverljivo za klijente. Klijenti se  odlučuju dobrovoljno i na vlastitu motivaciju za to.

Socijalni rad u domu sadrži spašavanja eksistencije, podršku za integraciju (rad, dom), pomoći u popunjavanju formulara, praćenje u vlasti i odjela za pomaganje u izgradnji mreže i još mnogo toga. Štoviše, dom žena  Pinzgau predaje na druge kvalificirane institucije.

Psihosocijalno savjetovanje i pomoć se orientiše na prednostima i mogućnostima svake  žene. Na temelju njihovih individualnih resursa, njihove strategije za rješavanje sa iskustvom nasilja se stvaraju a i  moguće perspektive za budućnost.

Pravni savjet sadrži informacije o mogućnostima koje su dostupne na temelju Zakona o zaštiti od nasilja , kao i rastanak, razvod, privremeno odvojeni život, primanje i održavanje za žene i djecu, posjete, uz posjete i pravnu pomoć, kao i na mogućnost pratnja  u kaznenim i građanskim postupcima. Ako je to korisno za klijente, oni će ih i  otpratiti do policije i sudova.

 

Individualni i socijalni ciljevi rada u domu žena

Kroz primanje od,od nasilja ugroženih i pogošenih žena i djece u domu, kroz savjete, smjernice i podršku prvenstveno je ograničavanje štete cilj, a zatim  stabilizacija nasiljnog iskustva i šansa za razvoj u zaštićenom prostoru.

Sekundarne traume treba izbjegavati. Dugoročni cilj je osigurati da klijenti dobiju neovisni život, bez nasilja, samostalnost i povratak neovisnosti. Klijenti će dobiti upute o tome kako da se sami u socijalnoj mreži snau, i da budu u mogućnosti iskoristiti svoja zakonska prava.

FRAUENNOTRUF Innergebirg je dostupan tokom cijelog dana. To omogućava prijem u dom žena u svaka doba, isto i  (anonimna) telefonom krizne intervencije, stabilizaciju pokazujući načine za spas i reference na resurse.

Kroz dom žena se hoÄe pokazati društvu različite oblike nasilja i skoniti tabu nasilja u društvu, da bi se poboljšala situacija prava za žrtve nasilja.