Naša kuća

Dom žena u Pingzgau je autonomski, politički i septaški nezavisni dom i organizovano kao dobrotvoran klub.

U 1997 godini je prvi stan iznajmljen da bi žena i djeca se zaštitili. Nakon pola godine, 18. maj 1998, je dom žena oficijalno otvoren. Napokon je i broj pomoći uveden i primanje u dom je uvijek bilo moguće.

Nakon 13 godina je dom žena postao zavidan i osnovan. Od kada je dom postao do kraja 2010 godine su 304 žene sa 314 dijeci dobili podržku i u isto vrijeme su 848 žena primili savjetsku agenciju. I još su 5.500 telefonskih savjta dijeljeni.