Abordare și obiective

ABORDARE (Mod de lucru)

Consilierea, îndrumarea și sprijinul femeilor și copiilor supusi  violenței și/sau amenințarilor este asigurată de un asistent social calificat, consilieri psiho-sociali, avocați și un educator. Formarea periodică , instruirea și supravegherea personalului contribuie la asigurarea calității serviciilor.
 
Consilierea si insotirea sunt  gratuite si confidențiale pentru clienti. Clientii decid în mod voluntar si totul se face potrivit motivatiei si vointei lor.

Asistență socială, în refugiu, se extinde de la mijloacele de existență, sprijinul pentru integrare (munca, casa), ajuta la completarea formularelor și aplicațiilor, insotirea la autoritățile de monitorizare și la departamente pentru a ajuta la construirea unei retele de ajutor și multe altele. Mai mult decât atât, Pinzgau Adăpost face legatura cu alte instituții calificate.

Consilierea psihosocială și suportul sunt bazate pe punctele forte si abilitatile fiecarei femei în parte, este  bazat pe resursele lor individuale, propriile strategii pentru a face fata unei/unor experiențe de violență, pe resursele personale care sunt dezvoltate și astfel se creeaza perspective posibile pentru viitor.

Consilierea juridică include informații cu privire la oportunitățile disponibile în cadrul Legii de Protecție impotriva violenței (evacuare cu poliția și restricționare, ordine de restrictie), precum și de separare, divorț, separare temporara, sprijin in obtinerea întreținerii financiare pentru femei și copii, custodia copiilor, vizite, vizite însoțite și asistența juridică, precum și posibilitatea fi insotit în cadrul procedurilor penale și civile. Daca este util pentru clienti, ei vor fi escortati la poliție și instanțele de judecată.

.

Obiectivele individuale și politico-sociale ale muncii pentru sprijinul femeii

Prin primirea in Adapost a femeilor si copiilor afectati de violență sau/si amenințati și  prin consiliere, îndrumare și sprijin urmarim în principal să limitarea daunelor, iar apoi sustinem stabilizarea dupa experiența violenței în familie și o șansă de dezvoltareproprie  în spațiul protejat care e oferit.

Trauma secundara trebuie să fie evitată.Obiectivul pe termen lung este de a asigura clientilor o viață independentă "fără violență” și de a-si  recâștiga increderea de sine si independența. Clientii vor primi sustinere si informatii cu privire la modul de a lua parte integrala  in procesul de siguranță socială și sa devina capabili să exploateze posibilitatile si drepturile lor legale.

Innergebirg FRAUENNOTRUF este disponibil non-stop. Acest lucru permite in orice moment, zi si noapte, primirea unei femei,  precum și o (anonima) intervenție de criză telefon, de stabilizare prin aratarea modalităților de ieșire și recomandari  la resurse.

Prin munca in Adăpostul pentru femei  aducem la cunoștința societatii diversele forme de violență și eliminam cat mai mult posibil violența în societate precum și îmbunătățirea permanenta a cadrului legal pentru victimele violenței și a amenințarilor, femei si copii supusi oricarei forme de violenta.