چه چیزهایی را ما ارائه میدهیم؟

خانه زنان جا برای 5 خانم و کودکانشان دارد.

 

برای هر خانم و فرزندان او یک مکان سربست )یک آپارتمان( وجود دارد. محل سکونت آنها شامل آشپزخانه و حمام
نیز هست، بطوریکه هر خانمی میتواند مستقل و با مسئولیت خود از خود و فرزندانش مراقبت کند

.
4400 -(0)664-5006868 Innergebirg خانه زنان از طریق تلفن اضطراری
40 ساعته در دسترس میباشد.


مشاوره و مشایعت روانی اجتماعی و حقوقی، حمایت مددکاراجتماعی

تقاضاها و مسائلی را که زنان با ما در میان میگذارند، اغلب برای بار اول است که راجع به خشونت تجربه شده
صحبت میکنند، تمایل دارند به روشن شدن وضعیت فعلی زندگیشان، دستیابی به راه حل های مناسب و همچنین راه
حل های حقوقی و قانونی


توضیح تدابیر در زمینه قانون محافظت از خشونت، کمک در جدایی و طلاق، اطلاعات مورد نیاز مرتبط به آن مانند:
امرار معاش، مسکن یابی و کاریابی، همچنین اطلاعات در مورد مطالبه معاش، حضانت فرزندان، تقسیم اموال.
روشن ساختن شرایط قانونی موجود در ممالک دیگر )برای اشخاص تابعیت دیگر ممالک( یا مشاوره زنان مربوطه
در مورد فرآیندهای کیفری به آنها کمک میکنند که برای آینده شان دیدگاهی و اهدافی را توسعه بدهند و به آنها جامعه
عمل بپوشانند


تجربه نشان داده است که مشایعت زنان به اداره جات و مقامات، پلیس، دادگاه ها و نهادهای دیگر بغیر وظایف فوق
لازم است و ما آنها را برای زنان ارائه میدهیم.


مشاوره تربیتی

کار اجتماعی و تربیتی با کودکان در خانه زنان این امکان را به کودکانی که با خشونت با آنها رفتار شده و یا تهدید به
خشونت شده اند، میدهد که مسائل وضعیت خشونت و وضعیت جدایی والدین خود را در یک محیط محفوظ و امن حل
کنند.


مشاوره و مشایعت سرپایی و اورژانسی

، آنهایی که در معرض خشونت قرار گرفته اند یا تهدید به خشونت شده اند، اما به Pinzgau یا Pongau زنان
برخی دلایل نمیتوانند یا نمیخواهند در خانه زنان زندگی کنند، میتوانند از مشاوره و مشایعت سرپایی و اورژانسی بهره
ببرند. وظایف ذیل را عرضه میدهیم: مداخله در وضعیت بحرانی، مشاوره روانی اجتماعی و حقوقی، که شخصاً در
یک مکان امن و محفوظ در خانه زنان یا بدلیل امکانات جابجایی و تحرک مشاورین در مجاورت محل اقامت زنان
مستحب مشاوره یا همچنین با تماس تلفنی میتوانند انجام بشوند.


مشایعت در روند دادرسی


مشایعت در روند دادرسی چیست؟

مشایعت در روند دادرسی از یک سوی همراهی قربانیان و اعضای خانواده آنها از طریق آئین دادرسی کیفری
)رسیدگی بجرم واقع شده( و از سوی دیگر مقابله با ترسهای آنها، نگرانی شان، احساسات نا امیدی و درماندگی،
سوگواری یا خشم آنهاست. مشایعت در روند دادرسی همچنین شامل مشاوره حقوقی و نمایندگی کردن توسط یک وکیل
است.

چه کسی حق استفاده از مشایعت در روند دادرسی را دارد؟

قربانیانی که دچار خشونت و صدمات جسمی و یا روانی و جنسی شده اند بطور رایگان از همراهی در روند دادرسی
روانی اجتماعی و حقوقی برخوردار میشوند.
شما میتوانید در موقع درخواست شکایت )از مجرم( و هنگام آئین دادرسی کیفری از ما حمایت رایگان داشته باشید،
اگر

  • - شما توسط شوهر، شوهر سابقتان، شریک زندگیتان، دوست پسرتان یا شخص دیگری مورد ضرب و شتم قرار
  • گرفته باشد و یا زخمی شده باشید
  • - شما را بطور خطرناکی تهدید کرده باشد
  • - شما از طریق او دچار خشونت جنسی شده باشید )تجاوز جنسی(
  • - شما را مداوم و با سماجت تعقیب میکند
  • - شما را مداوم و با سماجت تعقیب - شما از بستگان قربانی خشونت هستید، که آن قربانی در اثر عمل خشونت و زور فوت کرده است.


قبل از اینکه شما تصمیم به شکایت بگیرید، کمک بزرگی بشما میشود، اگر از حمایت ما برخوردار شوید.
چونکه یک شکایت را دیگر نمیتوانید برگردانید.


اگر حق استفاده از مشایعت در روند دادرسی را داشته باشید، این حق استفاده بطور رایگان می باشد.

مراجعه کنید یا با ما تماس بگیرید! www.prozessbegleitung.co.at برای کسب اطلاعات بیشتر به صفحه